Witamy w Polskiej Szkole w Lancaster

Najważniejszym zadaniem naszej szkoły jest nauka języka polskiego, który tak łatwo może być zapomniany przez polskie dzieci, które edukację swoją zdobywają na emigracji. Szkoła szerzy wiedzę na temat polskiej kultury i literatury, obyczajów oraz tradycji. Jest miejscem dla wszystkich polskich dzieci, które chcą podtrzymać swój polski rodowód – bez względu na to, gdzie się urodziły. Szkoła daje dzieciom szansę stałego kontaktu i nawiązania przyjaźni z polskimi rówieśnikami, budzi zrozumienie dla polskiej historii i wyrabia patriotyczne postawy dumy ze swoich korzeni. Uczniowie wspólnie obchodzą święta narodowe – np. Dzień Niepodległości i kultywują polskie tradycje – Andrzejki czy Jasełka, razem uczą się, bawią i jeżdżą na wycieczki. To taka nasza mała Polska.

Historia


Polska Sobotnia Szkoła w Lancaster została zapoczątkowana przez księdza Mariana Jochyma w styczniu 2005 roku. Początkowo była to jedna klasa składająca się z 25 uczniów, w różnym wieku, którzy chcieli posiąść naukę języka polskiego, polskiej historii i polskiej kultury. Z roku na rok suplementarna szkoła mieszcząca się w Polskim Centrum w Lancaster, rozrastała się w uczniów, nauczycieli i asystentów, aż w końcu przyjęła nazwę Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych imienia Jana Pawła II w Lancaster. W roku szkolnym 2016/2017 do szkoły uczęszczało już ponad 130 uczniów, w związku z tym podjęto kroki o przeniesieniu szkoły do Our Lady’s Catholic College w Lancaster. Od września 2019 roku mieścimy się w Morecambe Bay Academy. 

Etos


Nasza szkoła to społeczna, bezdochodowa organizacja, będąca członkiem Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie, która ma pod swoją opieką ponad 120 polskich szkół sobotnich na terenie Zjednoczonego Królestwa. Naszym celem jest stworzenie ciepłej, przyjaznej i bezpiecznej atmosfery dla uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Chcemy, aby nasi uczniowie nie tylko uzyskali wysoki poziom edukacji, ale także osiągnęli wysoki standard moralny. Szkoła jest dostępna dla dzieci w wieku od 4 do 17 lat.

Nasze plany


Obecnie szkoła cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci, zarówno z rodzin gdzie oboje rodziców jest Polakami, jak i z tzw. mieszanych rodzin, zaspokojenie rosnących edukacyjnych potrzeb w naszym rejonie jest dla nas wielkim wyzwaniem. Wysoko wykwalifikowana kadra stara się sprostać wysoko postawionej edukacyjnej poprzeczce, poprzez wdrażanie programu nauczania w szkole polonijnej z innowacjami nauczania, w celu zachęcenia wspaniałych, uzdolnionych dzieci do nauki języka ojczystego. To wszystko, aby ciągłość języka przetrwał oraz aby język komunikacji z bliskimi został zachowany ,,do końca świata i jeden dzień dłużej’’.