MIKOŁAJKI 2023

Uprzejmie informujmy, że zostały nam przyznane środki na dodatkowe inicjatywy szkolne w naszym przypadku na mikołajkowo-świąteczny kiermasz, w ramach konkursu:

Wspieranie dzieci i młodzieży polonijnej oraz polskiej mieszkającej poza granicami Polski 2023
w kwocie 18,000 złotych. 

„Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki na realizację działania: Działalność śródroczna oświatowa – Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II w Lancaster – zakres działania: MIKOŁAJKI 2023 realizowanego w ramach projektu: Biało-czerwone ABC. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na świecie, realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację””