REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

  1. OGÓLNE

Czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych.

Czytelnicy w chwili wypożyczania lub udostępniania im materiałów bibliotecznych, winni zwrócić uwagę na ich stan. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Biblioteki.

Każdy posiadacz ważnej, podbitej na dany rok szkolny, legitymacji szkolnej może wypożyczyć książki z biblioteki szkolnej.

  1. ZBIORY BIBLIOTECZNE PODZIAŁ
  1. Książki różne
  2. Lektury
  3. Podręczniki szkolne
  1. ZASADY WYPOŻYCZANIA

Książki różne – udostępnia się na okres jednego miesiąca, maksymalnie 2 książki. Czytelnik nie może wypożyczyć żadnych kolejnych książek, jeśli nie zwrócił jeszcze poprzednich. 

Lektury – Wypożyczenie i terminy zwrotu ustala Wychowawca klasy z Bibliotekarzem. 

Nauczyciel jest zobligowany do poinstruowania uczniów, o terminie oddania/wymiany lektur.

Wychowawcy mają obowiązek przedstawić wykaz lektur na kolejny rok szkolny, przed końcem roku szkolnego, tak aby rodzice i szkoła mogły nabyć odpowiednie pozycje. 

Podręczniki szkolne – są wypożyczane na cały rok szkolny w Sekretariacie po uiszczeniu depozytu £10. 

Pod koniec roku szkolnego podręcznik można wymienić na kolejny z wyższego rocznika, lub odzyskać depozyt. 

Depozyt jest zwracany przy zwrocie podręcznika pod koniec roku szkolnego w Sekretariacie.

Czytelnik nie może wypożyczyć żadnych kolejnych książek, jeśli nie zwrócił wszystkich przetrzymanych pozycji. 

Jeżeli Czytelnik nagminnie przetrzymuje wypożyczone zbiory, pracownik Biblioteki może ograniczyć liczbę lub odmówić wypożyczenia książek.

  1. KARY

Kara za zagubioną książkę wynosi £10.

O zniszczeniu książki, należy poinformować Bibliotekarza. 

Bibliotekarz indywidualnie będzie rozpatrywać takie sprawy. 

Może on wydać karę pieniężną, lub niematerialną (np. odpracowanie jej charytatywnie w szkole).