SZKOŁA (BARDZIEJ) POLSKA

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im.
Świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu
“Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej Poza Granicami Polski 2023”.


Nazwa przedsięwzięcia: Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgu konsularnym
Konsula RP w Manchesterze (I)
Kwota dotacji:
w 2023 r.: 29 643,00PLN
w 2024 r.: 28 436,00 PLN
Całkowita wartość przedsięwzięcia: 811 400,00 PLN


Przedsięwzięcie „Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgu konsularnym
Konsula RP w Manchesterze (I)” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie
kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów
funkcjonowania.