Regulamin Przeciwpożarowe (PPoŻ) na rok 2022/23

!! Każdy rodzic,  który wchodzi do szkoły by np. porozmawiać z panią dyrektor, nauczycielem, lub w innym celu, powinien zgłosić się do sekretariatu i wpisać się na listę osób dorosłych, a następnie zgłosić, że wychodzi ze szkoły!!

 1. LISTY OBECNOŚCI DZIECI
  • Każdy nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia listy obecności w dzienniku, zaraz po rozpoczęciu zajęć lekcyjnych.
 2. LISTY OBECNOŚCI DOROSŁYCH
  • Listę z osobami dorosłymi będących w szkole prowadzi sekretariat.
  • Na liście muszą znajdować się wszystkie osoby obecne w szkole: pani dyrektor, nauczyciele, asystenci, dyżurnymi, osoby ze sklepiku, goście.!! W razie wcześniejszego wyjścia ze szkoły, każda osoba dorosła jest zobowiązana zgłosić to w sekretariacie!!
 3. DZIENNIK KLASY. 
  • Podczas alarmu, każdy nauczyciel jest zobowiązany wziąć dziennik klasy ze sobą i jak najszybciej ewakuować całą klasę do najbliższego wyjścia – są to wyjścia przez które dzieci wchodzą i wychodzą do szkoły.
 4. EWAKUACJA OSÓB DOROSŁYCH
  • Osoby dorosłe udają się do najbliższych drzwi ewakuacyjnych (jeśli mają w tym czasie pod opieką uczniów, pilnują by jak najszybciej dotrzeć do punktu zbiorczego, a tam do swojej klasy. Uczniowie którzy, są np. w toalecie lub na przerwie, a nie w klasie, tak samo jak wszyscy inni, udają się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego i odnajdują swoją klasę i pokazują się wychowawcy.
 5. PUNKT ZBIORCZY
  • Znajduje się na boisku szkolnym.
  • Każda klasa ustawia się po lewej stronie wzdłuż metalowego płotu. Widnieją na nim numery z klasami angielskimi jakie są w szkole.
  • Ustawiamy się po kolei przy kolejnych numerach (podanych poniżej) :
   • Przedszkole grupa młodsza – 13E
   • Przedszkole grupa starsza –   13D
   • Zerówka – 13C
   • Klasa I – 12D
   • Klasa II  – 12C
   • Klasa III – 12B
   • Klasa IV – 11I
   • Klasa V – 11H
   • Klasa VI – 11 (złamana tabliczka)
   • Klasa VII – 11E
   • Klasa VIII – 11D
   • Klasa IX – 11 ( przy końcu płotu)
   • Klasa A-level – 11 ( przy końcu płotu)
   • Sekretariat i Osoby dorosłe (nie nauczyciele i asystenci), z samego brzegu przed numerkami, tak aby sekretariat mógł sprawdzić wszystkie osoby z listy.
 6. Nauczyciel po sprawdzeniu listy w klasie wysuwa się bliżej środka boiska z podniesioną ręką, tak by pani dyrektor mogła go łatwo policzyć.
 7. W razie nieobecności pani dyrektor podczas alarmu, obowiązki jej przejmuje Maja Niedzielska z sekretariatu.
 8. CZAS EWAKUACJI
  • Jest liczony od momentu uruchomienia alarmu, do momentu kiedy wszyscy nauczyciele i sekretariat sprawdzą swoje listy obecności i zgłoszą do pani dyrektor/Sekretariat, że wszyscy już dotarli. Nie można listy sprawdzać zaocznie – oznacza to że sprawdzający musi fizycznie widzieć osobę by zaznaczyć na liście że jest już przy punkcie zbiorczym. Pani dyrektor/ Sekretariat musi uzyskać raport od 14 osób.