Zarząd szkoły

SKŁAD:

ROK SZKOLNY 2023/24

 • Dyrektor mgr inż Joanna Olkuska 
 • Z-ca Dyrektora dr Agnieszka Nowak
 • Z-ca Dyrektora oo klas 5 do A-Level mgr Zofia Szarek
 • Z-ca Dyrektora do klas przedszkolnych i wczesnoszkolnych do klasy 4 Marta Turzyńska
 • Skarbnik mgr Maja Niedzielska

ROK SZKOLNY 2021/22 & 2022/23

 • Dyrektor mgr inż Joanna Olkuska 
 • Z-ca Dyrektora dr Agnieszka Nowak
 • Z-ca Dyrektora mgr Magdalena Radzimińska-Bridge
 • Skarbnik mgr Maja Niedzielska

Statutowe prawa i obowiązki Zarządu szkoły

Współuczestniczy w planowaniu pracy szkoły i wspomaga pracę dyrekcji

W skład Zarządu Szkoły wchodzą

      Dyrekcja

       Sekretarz

Skarbnik

Prawa:

 • Planowanie i ewaluowanie działalności Szkoły.
 • Zatwierdzanie zmian w Statucie Szkoły.
 • Wprowadzanie systemu ewaluacji pracy Nauczycieli.

 Cały Zarząd Szkoły musi mieć wgląd w:

 • Bazę danych uczniów,
 • Listę danych Rady Szkoły, wraz ze wszystkimi listami szkoleniowymi oraz DBSami,
 • Uaktualnionej listy nauczycieli wraz ze sprawdzeniem prawa do pracy w UK, jeżeli wymagane
 • E-mail szkolny oraz jego zawartość.

Obowiązki:

Znalezienie placówki odpowiedniej dla zapewnienia wszystkim członkom szkoły bezpieczeństwa i odpowiednich warunków do nauki, oraz zdolność opłacenia jej.

 • Zbieranie i sprawdzanie formularzy zgłoszeniowych uczniów do szkoły.
 • Wydawanie dzienników lekcyjnych.
 • Przydział do klas, za porozumieniem z wychowawcą klasy.
 • Wyrabianie i podbijanie legitymacji szkolnych.
 • Uaktualnianie listy osób:
  • a)   z zakresu szkoleń pierwszej pomocy medycznej.
  • b)   z zakresu Safeguarding / Child Protection,
  • c)   Rady Szkoły z jej danymi
 • Informowania Rady Szkoły o nadchodzących planach oraz ich zmianach poprzez maile i zebrania.
 • Ustalanie i nadzorowanie budżetu szkoły.
 • Zatwierdzanie zmian w Statucie Szkoły.
 • Prowadzenia, przechowywania, powielania i udostępniania odpowiednim osobom dokumentów szkolnych (patrz punkt 10)
 • Składanie wniosków o dodatkowe fundusze i granty.
 • Semestralne i roczne sprawozdania ze stanu konta szkoły, upublicznione na zebraniach z rodzicami uczniów (przynajmniej dwa razy w roku).