Bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć

Przypominamy o ZAKAZIE KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH PRZEZ UCZNIÓW W CZASIE TRWANIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH ORAZ NA PRZERWACH POMIĘDZY ZAJĘCIAMI. Jeżeli uczniowie mają ze sobą telefony to muszą one być wyłączone przed wejściem do szkoły i włączone dopiero po opuszczeniu budynku.

Rodzice jesteście zobowiązani do poinformowania swoich dzieci o tym zakazie!

W przypadku niestosowania się do zakazu, będą wyciągane konsekwencje.

Prosimy porozmawiać z dziećmi, także o bezpiecznym zachowywaniu się podczas przerw, niebieganiu po korytarzu i nie oddalały się od swojej klasy. 

Legitymacje szkolne

Prosimy o sprawdzenie legitymacji szkolnych. Każda legitymacja musi być podbijana co roku. Pieczęć musi być zgodna z rokiem szkolnym.

Jeśli dziecko jeszcze nie posiada legitymacji, prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu w celu wypełnienia odpowiednich formularzy.

Dyżury Dla Rodziców Podczas Zajęć Szkolnych

Przypominamy o obowiązku odbycia dyżurów szkolnych przez rodzica, opiekuna, bądź wyznaczonej osoby dorosłej.

Muszą to być przynajmniej dwa dyżury/ (soboty) w semestrze, a cztery w roku szkolnym.

Cały rok szkolny to 32 soboty, potrzebujemy min. 3 dyżurnych podczas jednej soboty.

Lista z zapisami dostępna będzie od pierwszego dnia szkoły w sekretariacie.

Można oczywiście datę w późniejszym terminie zmienić, po zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie.

Istnieje też opcja ominięcia dyżurów, która wiąże się z kara pieniężną w wysokości £15 za semestr.

Polska Sobotnia Szkoła w Lancaster jest organizacją o charakterze charytatywnym. Nauczyciele oraz asystenci pracujący w naszej szkole to wolontariusze. Dlatego pomoc rodziców przy sprawach organizacyjnych jest niezbędna. Pragnęlibyśmy, aby kara pieniężna była ostatecznością, a miło nam będzie skorzystać z państwa czasu, aby wspólnie wspomóc naszą polską młodzież.