Jak Zapisać Dziecko?

Aby zapisać dziecko do szkoły na nowy rok szkolny 2023/24, należy wypełnić formularz rejestracyjny.

Prosimy uzupełnić i przesłać formularz elektronicznie.

Wybierz opcję językową, poniżej:

Aby zapisać dziecko do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, należy skontaktować się z dyrektorem szkoły, tel. 07707696953.

Opłaty

Opłata za szkołę w roku szkolnym 2023/2024 wynosi:
– za jedno dziecko £270
– za dwoje i więcej dzieci £390

Można płacić jednorazowo, z podziałem na semestry, kwartalnie bądź miesięcznie. Wpłacać pieniądze można bezpośrednio gotówką w sekretariacie lub przelewem na konto szkoły:


POLISH SCHOOL IN LANCASTER BARCLAYS

20-47-61 ( Sort Code)

83804291 ( Account number)

PROMOCJA W OPŁACIE ZA SZKOŁĘ !!!!
Opłata w całości za pełny rok szkolny, dokonana do końca września, spowoduje zredukowanie opłaty do kwot:

  • za jedno dziecko – 250 funtów
  • za dwoje lub więcej dzieci – 360 funtów