OBOWIĄZKI DYŻURNEGO w roku 2022/23

UNIKAMY SYTUACJI BYCIA Z DZIECKIEM SAM NA SAM ORAZ JAKIEGOKOLWIEK KONTAKTU FIZYCZNEGO!

Przypominamy, że dorośli korzystają z toalet dla „STUFF”

 1. O godzinie 9:45 krótka odprawa, aby ustalić na którym korytarzu Rodzic/Opiekun sprawuje dyżur oraz zapisać się na listę obecności.
 2. Przed zajęciami dyżurni pilnują wejścia. Rodzice nadal nie powinni wchodzić do szkoły. Uprzejmie informujemy rodziców o zakazie wchodzenia do szkoły, w razie problemów odsyłamy do sekretariatu.
 3. Przy każdym wejściu stoi też przynajmniej jeden nauczyciel wpuszczający dzieci do szkoły. Należy pomóc nauczycielowi odprowadzić grupkę dzieci do klasy, jeśli o to poprosi (dotyczy to głównie młodszych klas).
 4. Po rozpoczęciu lekcji 10.10 do godziny 11:00 trzeba pomóc paniom ze sklepiku w przeniesieniu rzeczy na Hall. Po pierwszej i drugiej przerwie sprawdzamy, czy korytarze lub Hall nie wymagają uporządkowania/pozamiatania.
  • Po ostatniej przerwie 12.25 – pomóc sklepikowi z powrotem pochować rzeczy do schowka.
 5. W czasie przerw, które zaczynają się o
  • 10.45 – klasy młodsze do 11.00, i
  • 11.00 klasy starsze – do 11.15,
  • 11.40-12.00 młodsze klasy
  • 12.00-12.20 starsze klasy – pilnujemy porządku na korytarzach:
   • dyżurny zostanie przydzielony do odpowiedniego korytarza,
   • dzieci na przerwach muszą być poza klasami (chyba, że nauczyciel jest w klasie). Proszę wchodzić do klas i poprosić uczniów o opuszczenie klas,
   • dzieci muszą chodzić na terenie szkoły (zakaz biegania) – upominamy biegających,
   • pilnujemy, aby śmieci były wyrzucane do kosza, jeżeli coś się nabrudzi pomagamy sprzątać (narzędzia do sprzątania znajdują się w specjalnym schowku umieszczonym na głównym korytarzu naprzeciw klasy 1),
   • toalety: zwracamy uwagę zwłaszcza na większe grupki dzieci wchodzących do toalet, by nie robiły tam bałaganu. Można ich przed wejściem podzielić na mniejsze grupki i nakazać reszcie czekać na korytarzu.
   • Dyżurny ma zakaz wchodzenia w pojedynkę do toalet dla dzieci, w razie jakichkolwiek problemów, wołamy najbliższego dyżurnego lub kogoś z kadry aby nam towarzyszły
   • dzieci mają zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Nie mogą robić żadnych zdjęć ani nagrywać filmów. Telefony powinny być wyłączone na czas zajęć i przerw. W nagłych sytuacjach należy się zgłosić do sekretariatu.ył.
 6. Na ostatniej lekcji dyżurny sprawdza w klasach czy należy przynieść odkurzacz i pomóc posprzątać. Jesteśmy odpowiedzialni za posprzątanie po sobie dotyczy także korytarza i Hall.
 7. Dyżurny może zostać poproszony o pomoc w klasie lub uczestniczenia w lekcjach np. religii.
 8. Powyżej klasy piątej w klasie znajduje się tylko nauczyciel. Może on poprosić dyżurnego o pozostanie w klasie z uczniami, kiedy np. musi wyjść do toalety.
 9. Należy zgłaszać wszystkie incydenty dotyczące dzieci do wychowawcy lub Pań z sekretariatu np. wypadki, kiedy dzieci są nieposłuszne, itd.

PRZYPOMINAMY DZIECIOM O TYM ŻE: MÓWIMY PO POLSKU!!

Rok aktualizacji 2022