Rozkład zajęć

Przerwy:
10.45-11.00 klasy 0-1, 2-3
11.00-11.15 klasy 4-5, 6-9
11.45-12.05 kasy 0-1, 2-3
12.05-12.25 klasy 4-5, 6-9