Dofinansowanie

Aktulaności Uncategorized

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w
ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Nazwa zadania publicznego: Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w Anglii w
regionach North West i West Midlands
Kwota dotacji: 33 550,00 PLN
Całkowita wartość zadania publicznego: 388 760,13 PLN
Zadanie publiczne Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w Anglii w regionach North
West i West Midlands polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów
wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.