Podsumowanie roku szkolnego -Akademia 2022

Aktulaności

„Naszym zadaniem życiowym nie jest prześciganie innych, lecz pokonywanie
samych siebie”

— Stewart BOWMAN Johnson

Każdy w jakiś sposób pokonywał siebie przez ostatni rok szkolny, …
dzieci — którym chciało się wstać w sobotę rano,
rodzice — którzy dowozili dzieci do Polskiej Sobotniej Szkoły w Morecambe/Lancaster,
nauczyciele, asystenci I wolontariusze — którzy chcieli się podzielić swoją wiedzą,
umiejętnościami I stanowili dla dzieci bezpieczeństwo I wsparcie, w co sobotnich zajęciach.

Podsumowanie:

-Do szkoły zapisanych na początku roku zostało 161 uczniów, ukończyło nasza szkole 176.

-Zajęcia prowadziło 22 nauczycieli, wspomaganych przez 20 asystentów.

-Przeprowadzono: 3 akademie, 2 zabawy szkolne, 1 wycieczkę na 130 osób, konkursy
takie jak: Mam talent, konkurs ortograficzny.

-Dzięki Pani Agnieszce Nowak i Pani Jarkowi Nowak uczniowie naszej szkoły mogli
uczestniczyć w warsztatach z fizyki, w planetarium i dniach otwartych na
uniwersytecie w Lancaster

-Prowadzone było w tym roku Kółko naukowe, Nauka francuskiego i Ciekawostki ze Świata dla dzieci

-Mimo ciężkiej sytuacji na świecie, w kraju ojczystym, jak i emigracyjnym staramy się
integrować i solidaryzować pokazaliśmy to na przykładzie zbiorki dla Ukrainy, czy
podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, staramy się wspierać I kultywować
nasze polskie tradycje, by nasze dzieci mogły kontynuować to, co przekazali nami nasi
rodzice, dziadowie i pradziadowie.

Kosztorys:

-Ze sklepiku od stycznia do czerwca zebraliśmy £981

-Po zapłaceniu: czynszu w kwocie :9 tysięcy funtów, ubezpieczenia w kwocie £850, zwrotu dojazdu nauczycieli I wolontariuszy do szkoły £11,144, kosztów podręczników, ćwiczeń, książek, przyborów szkolnych,
papierniczo-biurowych, imprez szkolnych w kasie pozostało £679.39 Po otrzymaniu grantu ze Wspólnoty Polskiej £5800 Łącznie na koncie mamy 6479.39 funtów.

Podziękowania:

-Dla moich zastępców Pani Agnieszki Nowak I Pani Magdy Bridge, za wsparcie, wskazówki i motywacje do dalszej pracy,

-Dla wszystkich nauczycieli za bardzo dobre przygotowanie dydaktyczne i merytoryczne,

-Pana Mirka Szcześniaka za podjecie się prowadzenia klasy A-level, której to klasy nie mieliśmy od 2014 roku,

-Podziękowania dla wszystkich asystentów za pomocna dłoń w każdej chwili podczas lekcji, przerw i ciepły uśmiech,

-Podziękowania dla wszystkich rodziców — wolontariuszy za mozolne dyżurowanie na przerwach, prowadzeniu strony internetowej, wykonaniu zdjęć szkolnych i klasowych oraz pomoc przy szkolnych imprezach,

-Podziękowania dla ks. Ryszarda z naszej parafii w Lancaster za wsparcie duchowe i pedagogiczne,

-Podziękowania dla siostry Sylwii I siostry Gosi za cieple serce i uśmiech,

-Członkom Rady Rodziców: Panu Łukaszowi Ostrowskiemu, Pani Anice Mounsey, Pani Marcie Panasiuk i Pani Justynie Adamskiej za wsparcie na dyżurach, w klasach i podczas imprez,

-Podziękowania dla Pań Sekretarek: Mai Niedzielskiej I Ani Appiah, Pan ze sklepiku: Beatce Kuna, Marcie Motor, Anicie Kudyba I Magdzie Maciąg oraz Pani z biblioteki Marcie Ostrowskiej,

-Dziękuje wszystkim rodzicom, nauczycielom, asystentom i lokalnym Polakom zaangażowanym w zbiórkę na pomoc dla Ukrainy,

KAŻDEMU TU WSPOMNIANEMU BĄDŹ NIE WSPOMNIANEMU, KTÓRY W
JAKIKOLWIEK SPOSÓB UCZESTNICZYLI W ŻYCIU NASZEJ SZKOŁY, NALEŻY SIĘ DYPLOM
UZNANIA ZA WKŁAD W EDUKACJE WSZYSTKICH NASZYCH UCZNIÓW, KTÓRZY
ZDOBYTA TU WIEDZE WYKORZYSTAJĄ W PRZYSZŁOŚCI.

10 września – rozpoczęcie nowego roku szkolnego, zapisy tego dnia bądź mailem:
szkolalancaster@gmail.com
Planujemy piknik 10 września na terenie szkoły od 12 do 18.00

Życzę zdrowych, słonecznych, beztroskich I bezpiecznych wakacji wszystkim uczniom,
rodzicom, całej Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.
Dziękuje za uwagę.

Z poważaniem:

Joanna Olkuska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *