Regulamin konkursu na Rodzinne wypieki świąteczne 2023

Uncategorized

„Rodzinny świąteczny konkurs wypieków”

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im
Jana Pawła II w Lancaster i ich rodzin.


I. CELE KONKURSU:

 1. Rozwijanie wyobraźni twórczej i zdolności abstrakcyjnego myślenia, niezbędnych
  przy projektowaniu.
 2. Promowanie twórczości dziecięcej.
 3. Przypomnienie tradycji samodzielnego wykonywania świątecznych wypieków.
 4. Propagowanie rodzinnego spędzania czasu wolnego.

II. WYMAGANIA:

 1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń z Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych
  im. Jana Pawła II w Lancaster wraz z rodziną.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Formularz będzie wysłany
  emailowo do rodziców wraz z informacją o konkursie oraz w sekretariacie szkoły).
 3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie dowolnego wypieku domowego ozdobionego,
  przedstawiającego motyw związany ze Świętami Bożego Narodzenia.
 4. Cała praca konkursowa musi nadawać się do spożycia i zostać wykonana za pomocą składników
  dopuszczonych do obrotu w handlu artykułami spożywczymi.
 5. Jedna rodzina może zgłosić do konkursu tylko 1 wypiek.
 6. Wypiek powinien być umieszczony na talerzu, bądź sztywnej podkładce.
 7. Wypiek należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: (nazwisko rodziny, skład wypieku, jeśli
  wypiek zawiera orzechy dodatkowo należy to zazanaczyć).
 8. Wypieki przechodzą na rzecz organizatora konkursu i zostaną przeznaczone do sprzedaży podczas
  Szkolnego Kiermaszu Bożonarodzeniowego.
  Uzyskane fundusze zostaną przeznaczone na cele szkoły.

III. OCENA I NAGRODY

 1. Wypieki oceni komisja powołana przez organizatora konkursu.
 2. Decyzje komisji są ostateczne.
 3. Komisja przyzna I, II i III nagrodę.
 4. Nagrody i dyplomy zostaną uroczyście wręczone podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego dnia
  02/12/2023 o godzinie 14:00.
 5. Ozdobne wypieki świąteczne będą oceniane według następujących kryteriów:
 • ogólne wrażenie artystyczne,
 • estetyka wykonania i oryginalność pomysłu,
 • dobór i wykorzystanie elementów zdobniczych,
 • smak.

IV. TERMINY

 1. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 listopada. W celu zgłoszenia swojego udziału w konkursie
  należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do sekretariatu szkoły, bądź do
  Marty Turzyńskiej.
 2. Prace należy dostarczyć do specjalnie oznaczonego stoiska dnia 02/12/2023 między 11:00-
  11:15.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 02/12/2023 ma Kiermaszu Bożonarodzeniowym o
  godzinie 14:00. Następnie zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni na naszej stonie Facebook.
  4.
  V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Do konkursu nie mogą zostać zgłoszone wypieki będące gotowymi wyrobami cukierniczymi
  wyprodukowanymi przez zakłady cukiernicze i profesjonalne cukiernie. W uzasadnionych
  przypadkach komisja konkursowa może zdyskwalifikować zgłoszony do konkursu wypiek świąteczny
  jako niespełniające wymagań konkursowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do konkursu nie mogą zostać zgłoszone wypieki będące gotowymi wyrobami cukierniczymi
wyprodukowanymi przez zakłady cukiernicze i profesjonalne cukiernie. W uzasadnionych
przypadkach komisja konkursowa może zdyskwalifikować zgłoszony do konkursu wypiek świąteczny
jako niespełniające wymagań konkursowych.

Organizatorzy konkursu:
Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II w Lancaster
Osoba do kontaktu: Marta Turzyńska ( wychowaca klasy 4)